از عشق

زخمهایت را پنهان کن ...

اینجا مردم بیش از حد بانمک شده اند !!!

 

فراموش کردنت آسان است ...

کافیست دراز بکشم ،چشمهایم را ببندم و نفس نکشم.

 

مقصر من بودم !

بنده ایی بیش نبود

خدایش کردم .

 

سنگ نیستم ...

اما تو من را برداشتی و بر سر خودم کوبیدی ..

چقدر درد دارم .

 

مهلت بده می روم ...

فقط پایت را بردار تا غرورم را جمع کنم !!

 

/ 7 نظر / 87 بازدید
مائده

رفتم به او بگویم "من عاشقت شدم" را . . . لرزیدم از نگاهش گفتم: عجب هوایی . . . !

رهگذر

. از ته دلت بخون گفتم گرفتارم خدا گفتی که آزادت کنم گفتم گنه کارم خدا گفتی که عفوت میکنم گفتم خطا کارم خدا گفتی که می بخشم خطا گفتم جفا کارم خدا گفتی وفایت میدهم گفتم صدایت میکنم گفتی جوابت می دهم گفتم ز پا افتاده ام گفتی بلندت میکنم گفتم نظر بر من نما گفتی نگاهت می کنم گفتم بهشتم می بری؟ گفتی ضمانت می کنم گفتم که من شرمنده ام گفتی که پاکت می کنم گفتم که یارم می شوی گفتی رفاقت میکنم گفتم ندارم توشه ای گفتی عطایت میکنم گفتم دردمندم خدا گفتی مداوایت کنم گفتم پناهی نی مرا گفتی پناهت می دهم عاششششششقتم خدا

SNG

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآپم...

SNG

آنکه واقعا تو را دوست دارد به ساز آرام بودنت کفایت میکند و هرگز نمیخواهد رقاصه ی سازهایش باشی …

نفسی

خدا با من خوب نیست؟؟!! نگو اینجوری .بگو من راهه خوب بودن با خدا رو شاید بلد نیستم[لبخند]

SNG

اون مو فرفری خودم کشیدم... چشاتون قشنگ میبینه

SNG

چندان هم دور نیستی ؛ فقط به اندازه ی یک نمیدانم از من فاصله گرفته ای ! آری ، “نمیدانم” کجایی ؟