کاش

یک نفر

هر روز

به من

بی اعتنایی تزریق می کند

با

دوز بالا

سنگ نمی شوم

چرا

در شگفتم

 

عشق ، دادن چیزی به کسی است که آن چیز را ندارد و نمی خواهد.

کاش باورت نشود چقدر دوستت دارم

تا تمام عمر آن را به تو اثبات کنم .


 

 

 


/ 2 نظر / 57 بازدید
هاشم

شعرهای عاشقانه ات راخواندم ولاکن اگر خواستیددرمورد شفاعت واقعی بدانیدبه وب من سربزنیدونظر بدهید

مائده

آرزو کــن بـا مــن .. کـه اگــر خـواسـت زمـسـتـان بــرود گــرمـی دسـت تــو امــا بـاشـد آرزو کــن بـا مـــن .. " مــــا " ی ما ، مــن نــشـود .. ســایـه ات از ســر تنـهـایـی مــن کـم نشــود ..[گل]